وندور لیست وزارت نفت

 شرکت حدیدسا از شـرکتهای عضو ونـدور لیست شرکت ملی گاز ایران، شرکت کالای نفت تهران ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد.

نامه وندور 96-97 - Copy