کنترل کیفیت

کلیه مواد اولیه مصرفی کارخانه حدیدسا از کارخانجات معتبر تهیه و همراه با گواهینامه می باشد و به منظور اطمینان بیشتر کلیه لوله ها قبل از تولید به آزمایشگاه های شخص ثالث نظیر رازی، پژوهشگاه صنعت نفت و جهاد شریف ارسال گردیده ودر صورت تأیید مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشگاه حدیدسا با بازرسی های منظم کنترل ابعادی ، آزمایش سختی و ضخامت سنجی نسبت به کیفیت محصولات اطمینان حاصل کرده و با استفاده از تست های غیر مخرب PT ، MT بصورت 100% کلیه اتصالات را مورد آزمایش ترکیابی قرار می دهد.

کلیه محصولات این کارخانه تحت نظر بازرسان محترم شرکت ملی گاز مورد آزمایشات مخرب Type test قرار گرفته اند، اتصالات تولیدی شرکت حدیدسا دارای گواهینامه معتبر و یک سال ضمانت می باشد ودر صورت درخواست خریدار آماده ارایه گواهینامه از طرف شرکت های بازرسی شخص ثالث مورد تأیید شرکت ملی گاز می باشد، واحد کنترل کیفیت حدیدسا با بهره گیری از مشاوران مجرب فعال در صنایع نفت و گاز کشور همواره نسبت به ارتقاء اقدامات کنترلی خود اهتمام ورزیده و خود را مکلف به مجهز شدن به راهکارهای جدید و جامع جهت بالابردن کیفیت هرچه بیشتر محصولات تولیدی می داند.