کلدینگ

کلدینگ به معنای پوشش دهی یک فلز با فلز دیگر به منظور کنترل و یا جلوگیری از سایش خوردگی و در نتیجه افزایش عمر قطعات است. این عمل می تواند به وسیله رسوب الکترولیت شکل بگیرد و یا آنکه مانند بخار بر روی فلز بنشیند و یا اینکه پودر مذاب به آن شلیک شود. کلدینگ یک شیوه کنترل خورندگی می باشد و انواع مختلفی دارد. یکی از آنها که در شرکت حدیدسا از آن بهره می برد کلدینگ سطوح به روش جوشکاری می باشد.

ضخامت جوش در روش کلدینگ جوشکاری، معمولا بین 2 تا 5 میلیمتر می باشد. این شیوه می تواند با انواع مختلف روشهای جوشکاری از جمله موارد زیر ایجاد شود:

·         جوشکاری قوس الکتریکی دستی (MMA)

·         جوشکاری تحت گاز و تنگستن (GTAW)

·         جوشکاری تحت گاز (GMAW)

·         جوشکاری زیر پودری (SAW)

·         جوشکاری با قوس الکتریکی (FCAW)

·         جوشکاری با پلاسما (PTAW)

·         رسوب لیزری

در طول انجام فرآیند کلدینگ ضمن اطمینان از یکپارچگی لایه کلد و سختی ناحیه حرارت دیده (HAZ)، لازم است به طور همزمان خواص مواد بستر نیز محفوظ گردد.

داشتن کلدینگ جوشکاری با کیفیت بالا، نیازمند فهم درستی از متالورژی سطوح و سختی سطحی متریال می باشد.

بکارگیری متخصصین در تمامی فرآیندهای جوشکاری، همچنین متالورژهای با دانش کافی در خصوص آلیاژهای مقاوم به خوردگی و جوشکاری قطعات از سایز "2 تا "72 حدیدسا را قادر به ارائه خدمتی جدید به مشتریانش در راستای نیازشان به قطعات کلد شده کرده است.

کلد