درپوش

درپوشها (کپ ها) از سایز "2/1 تا سایز "48 و در رده های مختلف مطابق با استاندارد ASME- ANSI B16.9 در زمره تولیدات شرکت حدیـد سـا می باشند.

32797-90-Degree-Elbow-Lr-Sr-Tee-Reducer-End-Caps-A234-Wpb-Sgp-Std-Sch-20-40-80-100-120-140-160-Xs-Xxs-9