استانداردها

شما می توانید برخی از استانداردهای مهم مرتبط با اتصالات و فلنجها را دانلود کنید:

IGS-M-PL-022-2

 ASME B16.9

ASME B16.11

ASTM A234